มีการพัฒนาวิธีทดสอบ และทดสอบบริการบุคคล

แล็บของเรามาพร้อมกับเครื่องมือทันสมัยสำหรับทดสอบและรหัส เช่น UPLC

HPLC, UV และ GC และ GC MS (สารตกค้างหรือสารทำละลาย), ICP MS (โลหะหนัก), HPTLC และ IR

(รหัส), ELIASA (ORAC value), พีเอสแอล (สารตกค้างวิธีการฉายรังสี) จุลชีววิทยาทดสอบ และฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุน ด้วยเอกสารเต็ม COA, MSDS องค์ ประกอบ

Nutraceutical แผ่นฯลฯ