Inc เทคโนโลยีชีวภาพ BioRisun Risun เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชั้นนำ และซัพพลายเออร์ ต้อนรับซื้อโรงงานซัพพลายบริสุทธิ์ธรรมชาติ และ 100% ธรรมชาติเคมีภัณฑ์ราคาถูกและคุณภาพสูง